Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2011

Dokumenty konkursowe - projekty partnerskie LdV 2011

Zaproszenie do składania wniosków (PL)
Priorytety strategiczne Programu (PL) 
Krajowe zasady administracyjne dla projektów partnerskich LdV (PL/EN)
Przewodnik dla wnioskodawców 2011
     Część I - Przepisy ogólne (EN) 
     Część I - Przepisy ogólne (PL)
     Część IIa - Podprogramy i akcje (EN)  
     Część IIa - Podprogramy i akcje (PL) 
     Część IIb - Informacja o podprogramach i akcjach (EN)   
                       Informacja o podprogramach i akcjach - fragment nt. projektów partnerskich (PL)
Stawki dofinansowania dla polskich instytucji w projektach partnerskich LdV 2011

Komunikat dot. zawieszenia udziału Malty w konkursie 2011 LdV
Instytucje uprawnione do wnioskowania w programie LdV

UWAGA: Wnioskodawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (nieposiadające w świetle prawa polskiego osobowości prawnej) zostaną poproszeni o dostarczenie uzupełniających informacji, pozwalających Narodowej Agencji dokonać sprawdzenia zdolności operacyjnej i finansowej do przeprowadzenia działań, których dotyczy wniosek o dofinansowanie.

(!)Instrukcja składania wniosku na projekty partnerskie (polscy koordynatorzy i partnerzy)
Kryteria oceny formalnej
Kryteria oceny jakościowej

Składanie wniosków

Termin składania wniosków na projekty partnerskie upływa 21 lutego 2011 r. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku prosimy o dokładną lekturę dokumentacji konkursowej, w tym Instrukcji składania wniosku obowiązującej polskich wnioskodawców.  

     Formularz wnioskudla Projektów Partnerskich 2011 - wersja 2.8 (wersja polska)
     Formularz wniosku dla Projektów Partnerskich 2011 - wersja 2.8 (wersja angielska)  

          Wyjaśnienie odnośnie wersji 2.8 formularza wniosku
          Przewodnik dla użytkowników formularzy Eform 
          Strona pomocy dla użytkowników: http://eforms.llp.org.pl/.  

Uwaga: Formularz wniosku należy najpierw zapisać na komputerze (Zapisz jako..), a dopiero potem można zacząć pracę z wnioskiem.
Przed pobraniem formularza prosimy upewnić się, że mają Państwo zainstalowaną najnowszą wersję Programu Adobe Reader. Program można bezpłatnie pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader/

Najczęściej zadawane pytania - konkurs projektów partnerskich LdV 2011 (wersja 1, z dn. 11.01.2011 r.)         


Pytania prosimy kierować na adres: leonardo-partnerships@frse.org.pl.
Materiały z konferencji dla nowych wnioskodawców, Warszawa 06.12.2010 r. - sesja projektów partnerskich 

Charakterystyka i zasady finansowe projektów partnerskich (prezentacja pdf) 
Składanie wniosku i ocena formalna (prezentacja pdf)
Proces selekcji i ocena jakościowa wniosków (prezentacja pdf)
Jak przygotować dobry projekt - 12 kroków (prezentacja pdf)

Zachęcamy do lektury poradników i materiałow informacyjnych w zakładce Publikacje

Zachęcamy do zapoznania się z już realizowanymi projektami partnerskimi LdV, które znajdują się w bazie EST.