Zarządzanie projektem

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2010

Realizacja i zarządzanie projektami partnerskimi 2010

Każdym projektem partnerskim LdV zatwierdzonym do realizacji zajmuje się w Narodowej Agencji wyznaczona osoba - pracownik Zespołu Projektów Tematycznych. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: leonardo-partnerships@frse.org.pl.

Umowa finansowa 2010 

Zatwierdzone projekty realizowane są w oparciu o umowę finansową między beneficjentem a Narodową Agencją. Reguluje ona także zasady rozliczania projektów. Beneficjentów prosimy o dokładną lekturę umowy.

Załączniki do umowy dla projektów partnerskich 2010:
                Załącznik I - Wniosek o dofinansowanie (przy umowie w wersji papierowej)
                Załącznik II - Formularz raportu końcowego - będzie opublikowany w 2012 roku
                Załącznik III - Zasady obliczania ostatecznej kwoty dofinansowania
                Załacznik IV - Wzór potwierdznia otrzymanych środków (plik do pobrania) 
                Załącznik V - Formularz postępu prac - będzie opublikowany w 2011 roku
                Załącznik VI - Lista zatwierdzonych instytucji partnerskich (przy umowie w wersji papierowej)
                Załącznik VII - Lifelong Learning Programme Guide 2010 (Przewodnik dla wnioskodawców 2010):
                                       Część I – Informacje ogólne (EN)            Część I -  Informacje ogólne (PL) 
                                       Część IIa – Podprogramy i akcje (EN)     Część IIa – Podprogramy i akcje (PL)
                                       Część IIb – Charakterystyka akcji (EN)  Sprostowanie do Części IIb (EN)        
                                                          Charakterystyka akcji - fragment dotyczący projektów partnerskich (PL)