Wyniki konkursu

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2010

Wyniki konkursu dla projektów partnerskich Leonardo da Vinci 2010

W konkursie w 2010 r. do Narodowej Agencji wpłynęły 143 wnioski na projekty partnerskie LdV. Na liście głównej projektów zatwierdzonych do realizacji znajduje się 49 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 013 000,00 euro. Na liście rezerwowej jest 10 projektów, a na liście projektów odrzuconych znalazły się 84 projekty.
Wszyscy wnioskodawcy otrzymają w najbliższym czasie oficjalne pismo od Narodowej Agencji z wynikami selekcji.

Lista główna projektów partnerskich LdV zatwierdzonych do realizacji
Lista rezerwowa projektów partnerskich LdV 

Lista odrzuconych projektów partnerskich LdV
Narodowa Agencja informuje o braku możliwości odwoływania się od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez ekspertów zewnętrznych (w kraju partnera koordynatora projektu) i po konsultacjach międzyagencyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny, a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Komisja Europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.

Narodowa Agencja dziękuje wszystkim wnioskodawcom za udział w tegorocznym konkursie.