Kontraktowanie

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2010

 

Dokumenty kontraktowe - projekty partnerskie 2010

Dla celów przygotowania umowy przez Narodową Agencję, wnioskodawców, których projekty partnerskie zostały zatwierdzone do realizacji  w Konkusie 2010 prosimy o :
1. Zapoznanie się z Wytycznymi odnośnie kontaktowania projektów partnerskich LdV 2010 (pobierz dokument).
2. Zarejestrowanie się w naszym systemie dokumentów Online pod adresem:  http://online.frse.org.pl.
Rejestracja w Systemie Online - Instrukcja
3. Po zarejestrowaniu się w systemie, prosimy o wypełnienie „Ankiety Beneficjenta”, powołując się na hasło, które otrzymali Państwo w piśmie z wynikami konkursu.
Wypełnienie Ankiety Beneficjenta Online - Instrukcja
4. Wydrukowanie wypełnionej online „Ankiety Beneficjenta” i podpisanie jej na końcu przez prawnego reprezentanta Beneficjenta a następnie przesłanie wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
      Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
      Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci 
     
Projekty partnerskie LdV
     
ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Po otrzymaniu i weryfikacji dokumentów kontraktowych ("Ankieta Beneficjenta" wraz z załącznikami) Narodowa Agencja przygotuje umowę finansowa, która będzie gotowa do pobrania i wydukowania przez Beneficjenta w systemie Online. O możliwości pobrania Umowy Narodowa Agencja poinformuje osobę kontaktową w projekcie drogą e-mailową (na adres z wniosku aplikacyjnego).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: leonardo-partnerships@frse.org.pl.
Osoby kontaktowe: Michał Łużak, tel. 22 46 31 294 i Edward Torończak, tel. 22 46 31 301.