Dokumenty konkursowe

Akcja: 
Projekty Partnerskie
Rok: 
2010

Dokumenty konkursowe – projekty partnerskie LdV 2010
Termin składania wniosków minął 19 lutego 2010 r.

Zaproszenie do składania wniosków (PL) 
   Sprostowanie do Zaproszenia do składania wniosków (PL)
Priorytety strategiczne Programu (PL)
Priorytety krajowe (PL)
Przewodnik dla wnioskodawców 2010:
     Część I – Informacje ogólne (EN) 
     Część I -  Informacje ogólne (PL)
     Część IIa – Podprogramy i akcje (EN)
     Część IIa – Podprogramy i akcje (PL)
     Część IIb – Charakterystyka akcji (EN) 
                     Sprostowanie do Części IIb (EN)       
                        Charakterystyka akcji - fragment dotyczący projektów partnerskich (PL)

(!) Procedura składania wniosków - Projekty Partnerskie LdV (polscy koordynatorzy i partnerzy)
Kryteria oceny formalnej
Kryteria oceny jakościowej

Składanie wniosków
Termin składania wniosków na projekty partnerskie mija 19 lutego 2010 r. Przed przystąpieniem do składania wniosku, uprzejmie prosimy o dokładną lekturę dokumentacji konkursowej, w tym Procedury składania wniosków obowiązującej polskich wnioskodawców.

W konkursie 2010 wnioski składane są za pomocą poniższego formularza on-line (e-Form). Zawiera on część opisową i finansową. 
     Formularz wniosku Projekty Partnerskie LdV 2010 (wersja polska)  
     Formularz wniosku Projekty Partnerskie LdV 2010 (wersja angielska)    
       Instrukcja techniczna wypełniania formularza elektronicznego (Formularz wniosku LLP. Przewodnik dla wnioskodawcy) (wersja polska)

Przed pobraniem formularza wniosku i jego wypełnieniem prosimy upewnić się, że mają Państwo zainstalowany program Adobe Reader (wersja 8.1 lub wyższa). Program można bezpłatnie pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader/.
Plik formularza wniosku należy skopiować ze strony internetowej do własnego komputera (zapisać na twardym dysku), dopiero wówczas można rozpocząć wypełnianie wniosku.

Strona pomocy technicznej - formularze elektroniczne: http://eforms.llp.org.pl/.
W przypadku pytań i problemów technicznych z formularzem wniosku, prosimy o kontakt:  eforms@leonardo.org.pl.

Materiały ze spotkania informacyjnego (19.01.2010, Warszawa) 


Uwaga: przypominamy o ograniczeniach administracyjnych dla polskich wnioskodawców ma projekty partnerskie:
1. Jedna polska instytucja wnioskująca, niezależnie od funkcji pełnionej w projekcie, może złożyć maksymalnie dwa wnioski na Projekt Partnerski Leonardo da Vinci.
2. W jednym Projekcie Partnerskim Leonardo da Vinci mogą uczestniczyć maksymalnie dwie instytucje z Polski, niezależnie od funkcji pełnionej w projekcie.

Każda Narodowa Agencja może stosować własne ograniczenia administracyjne. Partnerzy zagraniczni w Państwa projektach powinni się z nimi zapoznać w swojej NA.