Zasady użycia logotypu

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2013

 

Zapraszamy Państwa do pobrania logo programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP).

 

Zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, beneficjenci mogą posługiwać się jedynie logotypem programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP). Informacje o konkretnym programie sektorowym zamieszczać należy np. w tekście dotyczącym projektu.

UWAGA! Od 2013r. nie można posługiwać się w żadnej formie logotypami konkretnych programów sektorowych np. Leonardo da Vinci

Równocześnie przypominamy, że beneficjent w publikowanych materiałach upowszechniających zamieszcza jedynie logo Programu Uczenie się przez całe życie (LLP). Nie powinien natomiast posługiwać się logotypem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Logo LLP

Fragment księgi identyfikacji wizualnej

Zasady stosowania logo programu:

Wszyscy beneficjenci mają obowiązek podawania informacji o wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w każdym rozpowszechnianym lub publikowanym dokumencie, na każdym produkcie lub materiale wytworzonym przy wykorzystaniu wsparcia finansowego, jak również w każdym wydawanym oświadczeniu lub udzielanym wywiadzie.

Zamieszczenie logotypu należy uzupełnić informacją w języku polski:

  • Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
  • Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Dla powyższej informacji Komisja zaleca używać fontu Tahoma.

Dla publikacji wydawanych w języku angielskim powyższa informacja ta powinna brzmieć:

  • This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
  • This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.