Zaproszenie do składania wniosków 2012

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2012

Termin składania wniosków na projekty mobilności LdV upływa 3 lutego 2012.

Dokumenty konkursowe dla projektów mobilności (IVT, PLM, VETPRO) programu Leonardo da Vinci:

Zaproszenie do składania wniosków (EN)
Zaproszenie do składania wniosków (PL)
Priorytety strategiczne (EN)
Priorytety strategiczne (PL)
Priorytety krajowe i zasady administracyjne (PL)

System ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) ma ułatwić gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się (niezależnie od okoliczności, w jakich przebiegał proces uczenia się).
Nadrzędnym celem ECVET jest wspieranie realizacji uczenia się przez całe życie, zwiększenie przejrzystości i porównywalności kwalifikacji, wspieranie mobilności w wymiarze geograficznym, edukacyjnym i zawodowym oraz pogłębienie wzajemnego zaufania i współpracy między państwami UE.
Więcej informacji o systemie ECVET można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm lub http://www.ecvet-projects.eu/default.aspx