Wyniki konkursu

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2012

WYNIKI KONKURSU 2012 NA PROJEKTY MOBILNOŚCI
(TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ 3 LUTEGO 2012)

Lista projektów zatwierdzonych - IVT
Lista rezerwowa - IVT

Lista projektów zatwierdzonych - PLM

Lista projektów zatwierdzonych - VETPRO

Narodowa Agencja informuje o braku możliwości odwoływania sie od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez ekspertów zewnętrznych, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Eduklacji. Komisja Europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.