Formularz wniosku i dokumenty pomocnicze

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2012

Formularz wniosku na projekty mobilności

UWAGA: Formularz wniosku LLP jest plikiem w formacie PDF i musi być otwarty i wypełniony w programie Adobe Reader, aby go wypełnić potrzebna jest wersja 8.2 lub wyższa programu Adobe Reader. W przypadku korzystania z innego programu formularz może zawierać błędy.

Formularz wniosku należy najpierw zapisać na swoim komputerze (używając funkcji "Zapisz jako..."), a dopiero potem rozpocząć pracę nad wnioskiem. Formularz można wypełniać w trybie offline, natomiast w celu automatycznego obliczenia stawek oraz złożenia wniosku wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

Instrukcja składania wniosków
Kryteria formalne i jakościowe

Praktyczny poradnik dla wnioskodawców
Stawki '2012

Przewodnik dla użytkowników formularzy eForm
Strona pomocy dla użytkowników formularzy eForm

Przewodnik dla wnioskodawców:

Część I - Przepisy ogólne (EN)
Część IIa - Podprogramy i akcje (EN)
Część IIb - Informacja o podprogramach i akcjach (EN)
Część IIb - Informacja o akcji IVT (PL)
Część IIb - Informacja o akcji PLM (PL)
Część IIb - Informacja o akcji VETPRO (PL)

Informujemy, że w konkursie 2012 Narodowa Agencja nie będzie przyznawać certyfikatów dla projektów mobilności.