Zasady użycia logotypu

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2011

Logo LLP

Zapraszamy Państwa do pobrania nowego logo programu "Uczenie się przez całe życie".

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Komisji Europejskiej nie będą już funkcjonować logotypy programów sektorowych. Należy używać tylko logotypu LLP, a o konkretnym programie sektorowym informować np. w tekście dotyczącym projektu.

Komisja Europejska dopuszcza używanie publikacji z poprzednimi wersjami do końca 2012 r.

Równocześnie przypominamy, że beneficjent w publikowanych materiałach upowszechniających zamieszcza jedynie logo Programu Uczenie się przez całe życie. Nie powinien natomiast posługiwać się logotypem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Logo LLP

Fragment księgi identyfikacji wizualnej

Zasady stosowania logo programu:

Wszyscy beneficjenci mają obowiązek podawania informacji o wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w każdym rozpowszechnianym lub publikowanym dokumencie, na każdym produkcie lub materiale wytworzonym przy wykorzystaniu wsparcia finansowego, jak również w każdym wydawanym oświadczeniu lub udzielanym wywiadzie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tożsamości wizualnej dostarczonymi przez Komisję Europejską http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html.

Zamieszczenie logotypu należy uzupełnić informacją:

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

oraz:

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Dla powyższej informacji Komisja zaleca używać fontu Tahoma.

Dla publikacji wydawanych w języku angielskim powyższa informacja ta powinna brzmieć:

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.