Wyniki konkursu

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2011

WYNIKI KONKURSU 2011 NA PROJEKTY MOBILNOŚCI
(TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ 4 LUTEGO 2011)

Lista projektów zatwierdzonych - IVT
Lista rezerwowa - IVT

Lista projektów zatwierdzonych - PLM
Lista rezerwowa - PLM

Lista projektów zatwierdzonych - VETPRO
Lista rezerwowa - VETPRO

Narodowa Agencja informuje, że w konkursie 2011 nie został przyznany żaden certyfikat do projektów mobilności.

Narodowa agencja informuje o braku możliwości odwoływania sie od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez ekspertów zewnętrznych, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Eduklacji. Komisja europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.