Wyniki konkursu

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2010

WYNIKI KONKURSU 2010 NA PROJEKTY MOBILNOŚCI  
(TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYNĄŁ 5 LUTEGO 2010 r.)


Lista projektów zatwierdzonych - IVT

Lista projektów zatwierdzonych - certyfikat do projektów IVT
Lista rezerwowa - IVT

Lista projektów zatwierdzonych - PLM
Lista projektów zatwierdzonych - certyfikat do projektów PLM

Lista rezerwowa - PLM

Lista projektów zatwierdzonych - VETPRO
Lista rezerwowa - VETPRO

Narodowa Agencja informuje o braku możliwości odwoływania się od decyzji selekcyjnej. Po ocenie merytorycznej dokonanej przez ekspertów zewnętrznych, wyniki selekcji zatwierdzane są przez Komitet Ewaluacyjny, a następnie przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Komisja Europejska nie przewiduje procedury odwoławczej.