Dokumentacja konkursowa

Akcja: 
Projekty Mobilności
Rok: 
2010


Zaproszenie do składania wniosków (PL)
Priorytety strategiczne (PL)
Priorytety krajowe
Stawki 2010

Przewodnik dla wnioskodawców:

Część I - Informacje ogólne (EN)
Część I - Informacje ogólne (PL)
Część IIa - Podprogramy i akcje (EN)
Część IIa - Podprogramy i akcje (PL)
Część IIb - Informacje o podprogramach i akcjach (EN)
Część IIb - Informacja o akcji IVT (PL)
                 Instrukcja dot. nowej podakcji - APR IVT (PL)
Część IIb - Informacja o akcji PLM (PL)
Część IIb - Informacja o akcji VETPRO (PL)
Część IIb - Informacja o akcji Projekty Certyfikowane (PL)

 

Formularze wniosków i dokumenty pomocnicze:

  Formularz wniosku dla Projektów Mobilności (wersja nieaktywna)
   Instrukcja wnioskowania dla Projektów Mobilności
   Przewodnik dla użytkowników formularzy eForm
   Strona pomocy dla użytkowników formularzy eForm

Najczęstsze wątpliwości wnioskodawców:

  1. Od konkursu 2010 wniosków na Projekty Mobilności nie składa się już w systemie Multipass, a w przygotowanym przez Komisję Europejską formularzu eForm. Pola oznaczone na czerwono są polami OBOWIĄZKOWYMI (bez ich wypełnienia nie da się złożyć wniosku).
  2. Szare pole "Nazwa instytucji wnioskodawcy" (sekcja B.2) wypełnia się automatycznie po wpisaniu nazwy instytucji wnioskodawcy w sekcji C.1.1. 
  3. W polu "Czas trwania projektu" należy podać czas trwania całego projektu, a nie samego wyjazdu na staż/wymianę doświadczeń. Wg zaleceń Komisji Europejskiej, projekt powinien rozpocząć się około 2 miesięcy przed wyjazdem pierwszego uczestnika/grupy i skończyć około 2 miesięcy po powrocie ostatniego uczestnika/grupy.
  4. Prosimy o wypełnianie wszystkich sekcji formularza wniosku po kolei. W celu prawidłowego wypełnienia sekcji budżetowej, należy wcześniej bezwzględnie wybrać "Typ działania" (sekcja B.1) oraz wskazać "Narodową Agencję" (sekcja B.3).
  5. W sekcji budżetowej automatycznie naliczane są stawki dla staży trwających do 90 dni (12 tygodni i 6 dni). Stawki dla staży trwających 91 dni i więcej (13 tygodni i więcej) nie generują się za pomocą przycisku "Oblicz" i należy je wpisywać samodzielnie w oparciu o stawki z tabeli "Stawki 2010".
  6. Stawki dla uczestników ze specjalnymi potrzebami oraz dla osób towarzyszących nie generują się za pomocą przycisku "Oblicz" i należy je wpisywać samodzielnie w oparciu o stawki z tabeli "Stawki 2010".
  7. Jeśli w Państwa projekcie nie ma uczestników ze specjalnymi potrzebami lub osób towarzyszących, należy usunąć wiersze w tych sekcjach za pomocą przycisku "-".
  8. Sekcję "Podpis" należy wypełnić odręcznie na wydrukowanym formularzu wniosku.


 Formularz wniosku o certyfikat dla Projektów Mobilności
  Instrukcja wnioskowania o certyfikat dla Projektów Mobilności
  Tabele referencyjne do wniosku o certyfikat dla Projektów Mobilności
 

Składanie wniosków

Termin składania wniosków na projekty mobilności mija 5 lutego 2010 r.
 
Informujemy, że od roku 2010 do udziału w projektach w ramach Programu Leonardo da Vinci uprawnione zostały instytucje z Chorwacji i Macedonii. Instytucje te mogą uczestniczyć tylko w wybranych typach projektów, na następujących zasadach:

Projekty Mobilności – są uprawnione, ale tylko jako instytucje wysyłające (polscy uczestnicy do Chorwacji ani Macedonii jechać nie mogą)
Projekty Partnerskie – są uprawnione, ale tylko w roli Partnera projektu (nie Koordynatora)
Wizyty Przygotowawcze – są uprawnione
Projekty Transferu Innowacji – są nieuprawnione