Szkolenia w regionach

Tu znajdą Państwo informacje o tym, w jakich miejscach i kiedy będzie prezentowna oferta programu Leonardo da Vinci. Kalendarz jest na bieżąco uzupełniany.

Informacje o programie można też uzyskać w naszych punktach kontaktowych.

 

wydarzenia w roku 2013

Data Miejsce Organizator Rodzaj działania Odbiorcy Kontakt z organizatorem
  11-02-2013   Białystok Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku Konferencja

pracodawcy, rzemieślnicy,
przedstawiciele szkół zawodowych

Justyna Popławska

justyna.poplawska@ rzemioslo.bialystok.pl 

 24-04-2013  Katowice  Kuratorium Oświaty w Katowicach  Konferencja  nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek o profilu zawodowym

 Marzena Zabiegała

m.zabiegala@ poczta.kuratorium.katowice.pl

 22/23-05-2013  Olsztyn  Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  Konferencja  

pracodawcy, rzemieślnicy,
przedstawiciele szkół zawodowych

 Grażyna Mogut 

g.mogut@izbarzem.olsztyn.pl

 28-05-2013  Nowy Sącz  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu  Konferencja  

pracodawcy, rzemieślnicy,
przedstawiciele szkół zawodowych

 Beata Rzepiela

beatarzepiela@interia.pl

 11-06-2013  Wrocław  Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu  Konferencja  

pracodawcy, rzemieślnicy,
przedstawiciele szkół zawodowych

 Agnieszka Wieciołkowska

a.wieciolkowska@izba.wroc.pl

 

 

 

wydarzenia w roku 2012

Data

Miejscowość

Organizator

Rodzaj działania

Odbiorcy

Kontakt z organizatorem

18-10-2012 Czudec Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Konferencja

nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek o profilu zawodowym ;, przedstawiciele samorzxządu lokaln

Marta Jadach-Stupnicka mstupnicka@ko.rzeszow.pl

18-10-2012

Mielec

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

Konferencja

pracodawcy, rzemieślnicy,
przedstawiciele szkół zawodowych

Jerzy Głodowski izba.rze@interia.pl

23-10-2012

Sanok

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

Konferencja

pracodawcy, rzemieślnicy,
przedstawiciele szkół zawodowych

Jerzy Głodowski izba.rze@interia.pl

28-10-2012

Dębica

Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

Konferencja

pracodawcy, rzemieślnicy,
przedstawiciele szkół zawodowych

Jerzy Głodowski izba.rze@interia.pl

07-11-2012

Katowice

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Konferencja

nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek o profilu zawodowym

Marzena Zabiegała m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl

14-11-2012

Opole

Kuratorium Oświaty w Opolu

Konferencja

nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek o profilu zawodowym

Halina Pilarz halinapilarz@kuratorium.opole.pl

15-11-2012

Katowice

Izba Rzemieślnicza w Katowicach

Konferencja

cechy, szkoły zawodowe, Powiatowe Urzędy Pracy

Danuta Jeż     izba@ir.katowice.pl

28-11-2012

Katowice

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Konferencja

nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek o profilu zawodowym

Marzena Zabiegała m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl

18-12-2012

Olsztyn

Izba Rzemieślnicza w Olsztynie

Szkolenie

pracodawcy, rzemieślnicy,
przedstawiciele szkół zawodowych

Edyta Długoń e.dlugon@izbarzem@olsztyn.pl