Szkolenia dla wnioskodawców

Osoby reprezentujące instytucje, które planują złożenie wniosku w konkursie 2013 zapraszamy indywidualnych konsultacji z pracownikami Narodowej Agencji w ramach "dni otwartych". Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań i zapisów umieściliśmy w aktualnościach.


Spotkanie informacyjne dla nowych wnioskodawców Programu Leonardo da Vinci – Konkurs 2013 odbyło się w Warszawie, 30 listopada 2012 r.

Prezentacje ze szkolenia:
Charakterystyka Programu Leonardo da Vinci
Charakterystyka projektów transferu innowacji
Charakterystyka projektów mobilności
Charakterystyka projektów partnerskich, kryteria formalne, kryteria jakościowe

ECVET
Europass