Konferencje

Program Leonardo da Vinci współorganizował konferencję pt. "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami", która odbyła się 6 września 2012 r w Warszawie. Szczegóły poniżej. 

Celem organizowanej konferencji jest wypracowanie rekomendacji, w jaki sposób programy sektorowe programu „Uczenie się przez całe życie” mogą stworzyć większe możliwości dostępu do TIK dla osób z mniejszymi szansami w obszarze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.

Spotkanie organizowane w ramach monitoringu tematycznego programu „Uczenie się przez całe życie” poświęcone będzie tematowi zwiększania umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych w edukacji i szkoleniach skierowanych do osób z mniejszymi szansami. Konferencja ma na celu prezentację przykładów nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz ich zastosowania w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz edukatorów prowadzących szkolenia z udziałem osób dorosłych.

Nowoczesna oferta edukacyjna i szkoleniowa powinna być oparta nie tylko na tradycyjnych metodach nauczania, lecz przede wszystkim na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie edukacji i rozwoju. Chcielibyśmy stworzyć platformę dla wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się rozwojem narzędzi TIK a beneficjentami programów „Uczenie się przez całe życie”, szczególnie tymi, którzy pracują z grupami narażonymi na wykluczenie społeczne.

Jeżeli chcą Państwo:

 • POZNAĆ strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla osób z mniejszymi szansami,
 • POROZMAWIAĆ o rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – Cyfrowa szkoła,
 • SPRAWDZIĆ jak działa NINOTEKA - narzędzie TIK wyrównujące szanse w dostępie do kultury,
 • DOWIEDZIEĆ SIĘ, jaki pomost stanowi projekt „Polska cyfrowa równych szans” dla dostępu do edukacji osób 50+,
 • aktywnie WZIĄĆ UDZIAŁ w naszych panelach dyskusyjnych i poznać DOBRE PRAKTYKI naszych beneficjentów,

ZAREJESTRUJCIE SIĘ JUŻ DZIŚ!

Konferencję adresujemy do:

 • aktualnych beneficjencjentów programu "Uczenie się przez całe życie" (programy Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, eTwinning, oraz Wizyty Studyjne)
 • władz oświatowych
 • instytucji edukacyjnych i szkoleniowych (obszar pedagogiczny, zawodowy i akademicki)
 • stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z małymi szansami
 • ekspertów programów sektorowych i partnerów strategicznych Programu "Uczenie się przez całe życie"
 • pracowników badawczych

________________________________

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się także z propozycjami innych konferencji organizowanych przez FRSE:

KONFERENCJE