Typy realizowanych działań

Wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży, natomiast współpraca partnerska oraz rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego są realizowane w ramach tzw. projektów wielostronnych.

Powyższe projekty zarządzane są na poziomie Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, której funkcję pełni w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach programu można także realizować projekty centralne, tj. projekty tworzenia innowacji (DoI - Development of Innovation), europejskie sieci instytucji (Thematic Networks) oraz działania towarzyszące (Accompanying Measures). Te działania są jednak zarządzane bezpośrednio na poziomie Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej.