O programie Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Rolę Narodowej Agencji programu pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Pod niniejszym linkiem można się zapoznać z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą program.

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku. Rolę Narodowej Agencji pełniła wówczas (do 2006 roku) Fundacja "Fundusz Współpracy". Ofertę możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej edukacją i kształceniem ustawicznym uzupełnia także program Wizyty Studyjne.

Program Leonardo da Vinci ściśle współpracuje z Krajowym Centrum Europass, które od stycznia 2009 roku również jest umiejscowione w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji