Kto może realizować projekty?

Projekty mogą realizować wszystkie podmioty: publiczne, niepubliczne, a także komercyjne.

Zachęcamy do udziału:

 • przedsiębiorstwa (zwłaszcza małe i średnie);
 • stowarzyszenia branżowe i związki pracodawców;
 • izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe;
 • związki zawodowe;
 • szkoły zawodowe i techniczne wszystkich szczebli;
 • centra kształcenia praktycznego i ustawicznego;
 • instytucje i firmy szkoleniowe;
 • placówki doskonalenia nauczycieli;
 • szkoły wyższe;
 • instytuty badawcze i naukowe;
 • podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego;
 • władze oświatowe;
 • jednostki administracji publicznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • i wszelkie inne podmioty, które w swojej działalności znajdują wspólną przestrzeń z programem.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się indywidualni uczestnicy. Mogą oni skorzystać z dofinansowania jedynie za pośrednictwem instytucji realizującej projekt.