Kto może być uczestnikiem projektu?

W projektach staży może uczestniczyć każdy, kto znajduje się na rynku pracy bądź jest w trakcie kształcenia zawodowego. Mogą to być zatem:

 • uczniowie szkół zawodowych,
 • czeladnicy,
 • absolwenci,
 • pracownicy różnych branż i zawodów,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy bądź możliwości przekwalifikowania się.

W projektach wymiany doświadczeń mogą brać udział

 • nauczyciele zawodu;
 • doradcy zawodowi;
 • szkoleniowcy;
 • osoby zarządzające zasobami ludzkimi;
 • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach.

W projektach wielostronnych mogą brać udział osoby zatrudnione bądź w inny sposób formalnie związane z instytucją realizującą projekt.