Jak znaleźć partnera do projektu?

Dobre partnerstwo to podstawa dobrego projektu!

Narodowa Agencja wspiera potencjalnych wnioskodawców w poszukiwaniu partnera na kilka sposobów:

  • prowadzimy bazę instytucji poszukujących partnerów  (do której każdy może dopisać swoją instytucje);
  • publikujemy kompendia zrealizowanych projektów;
  • publikujemy przykłady dobrych praktyk;
  • dofinansowujemy udział w wizytach przygotowawczych i seminariach kontaktowych.

Sprawdzenie wiarygodności partnera zawsze należy do wnioskodawcy/beneficjenta. Narodowa Agencja nie rekomenduje żadnych instytucji jako partnerów zagranicznych.

Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych realizacją projektów programu Leonardo da Vinci do korzystania z możliwości dofinansowania krótkich wyjazdów zagranicznych w celu zapoznania z partnerem i wspólnego przygotowania projektów (wizyty przygotowawcze lub seminaria kontaktowe).