Projekty centralne

Projekty centralne to te, które są zarządzane na poziomie europejskim.

Mogą to być projekty tworzenia innowacji w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego, międzynarodowe sieci instytucji, stanowiące infrastrukturę wymiany wiedzy i doświadczeń w tym obszarze bądź inne działania służące upowszechnianiu i promowaniu celów i rezultatów projektów programu Leonardo da Vinci.

Zaliczają się do nich także działania międzysektorowe.