DWUP w Wałbrzychu walczy z marginalizacją i wykluczeniem społecznym osób długotrwale bezrobotnych