Często zadawane pytania - Pytania dotyczące konkursu na projekty LdV

Wszelkie informacje przydatne w trakcie wnioskowania przekazujemy w trakcie spotkania dla nowych wnioskodawców organizowanego zwykle pod koniec listopada, po ogłoszeniu konkursu wniosków.

Oprócz tego organizowane są spotkania informacyjne w regionach, w trakcie których można dopytać o szczegóły nt. wnioskowania. Szczegóły pojawią w zakładce „kalendarz wydarzeń” .

Tradycyjnie pod koniec roku organizujemy też dni otwarte dla wnioskodawców, w trakcie których można będzie spotkać się z pracownikami Narodowej Agencji i skonsultować planowane wnioski.

Dopóki nie pojawi się aktualny formularz wniosku można roboczo wykorzystać formularz z ostatniego konkursu, trzeba jednak pamiętać, że wniosek musi być złożony na aktualnym formularzu!

Konkursy wniosków w naszym programie są ogłaszane raz do roku, termin składania wniosków upływa zwykle w lutym. Informacje o nowym konkursie wraz ze wszystkimi dokumentami (priorytety, stawki, wskazówki itp.) ukazują się na naszej stronie www zazwyczaj nie później niż w październiku roku poprzedzającego konkurs.

Organizacje zainteresowane znalezieniem organizacji partnerskiej za granicą do planowanego projektu zachęcamy do:

  • zapoznania się z naszą stroną interenetową http://www.leonardo.org.pl/, gdzie w sekcji 'Poszukiwanie partnerów' umieszczamy ogłoszenia instytucji zainteresowanych współpracą z polskimi partnerami;
  • wypełnienia formularza w celu umieszczenia go w bazie instytucji poszukujących partnerów; 
  • udziału w seminarium kontaktowym (lista dostępnych ofert);
  • przeszukania kompendiów projektów zrealizowanych w ubiegłych latach

Narodowa Agencja nie współpracuje z żadnymi instytucjami, które pomagałyby wnioskodawcom w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów Leonardo da Vinci.

Wyjątkiem jest sieć punktów kontaktowych umiejscowionych w Kuratoriach Oświaty i Izbach Rzemieślniczych, które udzielają informacji i porad związanych z udziałem w programie, jak również organizują szkolenia i spotkania informacyjne, na których pracownicy Narodowej Agencji prezentują nowe zasady programu Leonardo da Vinci.

Istnieje też możliwość umówienia się z pracownikami Narodowej Agencji na indywidualne konsultacje w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym pracownikami Narodowej Agencji. Szczegółowe informacje ukażą się pod koniec roku na stronie inernetowej.