Kiedy można podpisać aneks do umowy finansowej?

Ostatni aneks do umowy między Narodową Agencją a beneficjentem może zostać podpisany najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu kwalifikowalności kosztów. Decyzje dotyczące aneksowania umów są podejmowane w każdym przypadku indywidualnie.