Jakie maksymalne dofinansowanie można uzyskać w programie LdV?

Wysokość dofinansowania jest zależna od typu projektu oraz rodzaju instytucji beneficjenta. W 2013 roku maksymalne dofinansowanie wynosiło:

Projekty partnerskie – do 22 tys. euro (na 2 lata);

Projekty mobilności – do 150 tys. euro (do 2 lat) instytucje wnioskujące po raz pierwszy – do 100 tys. euro;

Projekty transferu innowacji – do 300 tys euro (na 2 lata) – wymagany wkład własny w wys. min. 25%.