Jak wyjechać na staż?

Program Leonardo da Vinci umożliwia organizowanie zagranicznych staży i praktyk zawodowych dla uczniów, absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy.
Jednak wnioski o fundusze mogą składać jedynie instytucje / organizacje. To one ustalają, dla jakich osób chciałyby zorganizować staż / praktykę zawodową.

Aby wziąć udział w stażu należy znaleźć instytucję/organizację (np.: uczelnia, szkoła, stowarzyszenie, izba gospodarcza, fundacja, przedsiębiorstwo, pracodawca, Urząd Pracy itp) z Polski, która organizuje staż lub praktykę zawodową (ich lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w zakładce Projekty Mobilności/Konkurs 2011 lub Konkurs 2012), która by Państwa zainteresowała i dowiedzieć się, czy prowadzi jeszcze rekrutację uczestników.

Listy wszystkich instytucji/organizacji, które realizowały dotychczas projekty LdV można też znaleźć w kompendiach projektów programu LdV (na naszej stronie w zakładce „Publikacje”).