Jak się zabrać do wypełniania wniosku?

Wszelkie informacje przydatne w trakcie wnioskowania przekazujemy w trakcie spotkania dla nowych wnioskodawców organizowanego zwykle pod koniec listopada, po ogłoszeniu konkursu wniosków.

Oprócz tego organizowane są spotkania informacyjne w regionach, w trakcie których można dopytać o szczegóły nt. wnioskowania. Szczegóły pojawią w zakładce „kalendarz wydarzeń” .

Tradycyjnie pod koniec roku organizujemy też dni otwarte dla wnioskodawców, w trakcie których można będzie spotkać się z pracownikami Narodowej Agencji i skonsultować planowane wnioski.

Dopóki nie pojawi się aktualny formularz wniosku można roboczo wykorzystać formularz z ostatniego konkursu, trzeba jednak pamiętać, że wniosek musi być złożony na aktualnym formularzu!