Gdzie poza Warszawą można uzyskać bliższe informacje o programie? Czy organizują Państwo szkolenia w innych miastach?

We wszystkich województwach działają punkty kontaktowe, które współpracują z Narodową Agencją, posiadają niezbędne informacje oraz publikacje, udzielają informacji i porad a także organizują szkolenia i spotkania informacyjne w regionach. Współpracują one także z grupą trenerów przeszkolonych przez Narodową Agencję, prowadzących szkolenia  jak przygotować projekt lub  wypełniać wniosek. Punkty kontaktowe działają przy Kuratoriach Oświaty oraz przy Izbach Rzemieślniczych.

Lista punktów kontaktowych znajduje się na naszej stronie w zakładce „ punkty kontaktowe”.

Kalendarz najbliższych spotkań publikujemy w zakładce „kalendarz wydarzeń”.