Do kiedy należy rozliczyć projekt?

Raport końcowy z realizacji projektu wymiany lub stażu należy przesłać najpóźniej 60 dni od daty zakończenia kwalifikowalności kosztów oraz zakończenia działania. Konkretna data wpisana jest w umowie (art. IV.2 - Płatność końcowa).