Czy zmiana terminu wyjazdu na staż wymaga aneksu do umowy?

Jeżeli taka zmiana nie wykracza poza termin obowiązywania umowy, to nie wymaga aneksowania. Jednak nawet wówczas beneficjent projektu musi pisemnie poinformować Agencję o takiej zmianie. Aneksowanie wymagane jest tylko w przypadku konieczności zmiany terminu wyjazdu na czas poza okresem uprawnienia kosztów.