Czy są instytucje, które pomagają przygotować wnioski?

Narodowa Agencja nie współpracuje z żadnymi instytucjami, które pomagałyby wnioskodawcom w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów Leonardo da Vinci.

Wyjątkiem jest sieć punktów kontaktowych umiejscowionych w Kuratoriach Oświaty i Izbach Rzemieślniczych, które udzielają informacji i porad związanych z udziałem w programie, jak również organizują szkolenia i spotkania informacyjne, na których pracownicy Narodowej Agencji prezentują nowe zasady programu Leonardo da Vinci.

Istnieje też możliwość umówienia się z pracownikami Narodowej Agencji na indywidualne konsultacje w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym pracownikami Narodowej Agencji. Szczegółowe informacje ukażą się pod koniec roku na stronie inernetowej.