Czy można jechać drugi raz na staż Leonardo da Vinci?

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej finansowanie dwukrotnego wyjazdu na staż tej samej osoby w tym samym lub podobnym projekcie Leonardo da Vinci nie jest możliwe. Ponowne finansowanie wyjazdu danej osoby byłoby jedynie możliwe w sytuacji, gdy w drodze rozwoju zawodowego zmieni ona grupę docelową, np. z ucznia stanie się już pracownikiem bądź instruktorem zawodu/trenerem/szkoleniowcem (zmiana grupy z IVT na PLM lub VETPRO).