Czy możemy zmienić organizację partnerską w trakcie trwania projektu mobilności?

Taka zmiana jest możliwa, o ile nie wpłynie negatywnie na realizację projektu, wszystkie zaplanowane zadania zostaną zrealizowane, a cele osiagnięte. W takim wypadku prosimy jedynie o przysłanie wniosku o aneks zmieniający partnera wraz z uzasadnieniem tej modyfikacji, charakterystyką nowego partnera oraz listem intencyjnym skierowanym do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Prosimy także wziąć pod uwagę weryfikację naliczenia grantu, jeśli zmiana partnera występuje wraz ze zmianą kraju (przyznany grant nie może być zwiększony).