Baza projektów i rezultatów programu Leonardo da Vinci - ADAM

ADAM (Advanced Data Archive and Management System) to portal internetowy, w którym znajdują się informacje o projektach Leonardo da Vinci i ich rezultatach. Portal powstał przy wsparciu Komisji Europejskiej i jest używany przez wszystkie kraje uczestniczące w programie.

Wprowadzanie danych na temat rezultatów realizowanych projektów jest obowiązkowe dla beneficjentów projektów transferu innowacji programu Leonardo da Vinci.