Wyniki konkursu projektów mobilności 2013

Wyniki konkursu projektów mobilności 2013 | Program Comenius

W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 711 wniosków na projekty mobilności. Na etapie oceny formalnej odrzuconych zostało 10 aplikacji.

Przedstawicieli instytucji, których projekty mobilności otrzymały dofinansowanie zapraszamy na szkolenie poświęcone zarządzaniu projektami.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.