Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności Leonardo da Vinci

Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET  w projektach mobilności Leonardo da Vinci  | Program Comenius

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dotyczące stosowania systemu ECVET w projektach mobilności Leonardo da Vinci, które odbędą się 10 czerwca 2014 r. w Warszawie, w godz. 10.00 – 16.00. Spotkanie będzie prowadzone przez Ekspertów ECVET.

Celem warsztatów jest omówienie założeń systemu ECVET i umożliwienie uczestnikom dyskusji na temat praktycznych aspektów związanych z jego stosowaniem w projektach mobilności, takich jak ustalanie, weryfikowanie i uznawanie efektów uczenia się osiągniętych podczas mobilności za granicą. Szczegółowy program spotkania prześlemy uczestnikom w terminie późniejszym.

Rejestracja na warsztaty odbywa się za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i trwa do 30 maja 2014 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniu może wziąć udział jedna osoba z instytucji.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, koszty podróży pokrywają uczestnicy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Bałchan-Wiśniewską, email: abalchan@frse.org.pl, tel. 22-46-31-295.