Rusza trzynasta edycja konkursu ELL - European Language Label

Rusza trzynasta edycja konkursu ELL - European Language Label | Program Comenius

Twórczo, inspirująco, coraz lepiej: konkurs ELL!

Zrealizowałeś ciekawy projekt językowy? Uczysz języka obcego poszukując coraz bardziej kreatywnych metod? Podejmujesz dodatkowe inicjatywy?


Czas pokazać to innym w Polsce i Europie!

Właśnie rusza trzynasta edycja konkursu ELL - European Language Label. ELL to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany instytucjom i indywidualnym nauczycielom za oryginalne, twórcze, dobre jakościowe projekty i inicjatywy z zakresu edukacji językowej. Konkurs organizowany jest od roku 1999 r przez Komisję Europejską. W Polsce prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nagrodą w konkursie jest prestiżowy certyfikat ELL podpisany przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej w Polsce.

Do udziału w konkursie zapraszamy instytucje i nauczycieli, którzy w dziedzinie języków obcych z pasją, osobistym zaangażowaniem i w twórczy sposób rozwijają ciekawe projekty i przedsięwzięcia językowe. Zapraszamy tych, którzy szukają nowatorskich rozwiązań. Tworzą własne metody. Realizują coś więcej niż program nauczania.

Chcemy nagrodzić Waszą działalność!

Projekty do konkursu w kategorii: instytucja mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym, a kategorii: indywidualne inicjatywy nauczycieli - nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjnych. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać swoje przedsięwzięcie na odpowiednim formularzu konkursu. Wnioski polskiej edycji oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. dr hab. Hanna Komorowska.

Tegoroczna edycja konkursu promuje w szczególności projekty i inicjatywy powiązane ze sportem, językiem polskim jako obcym oraz reintegracją osób powracających z zagranicy. W przypadku tych osób, jak również imigrantów i osób wykluczonych społecznie innowacyjne podejście do nauki języków może okazać się szczególnie przydatne i skuteczne w budowaniu poczucia przynależności społecznej w nowej kulturze. Natomiast priorytet dotyczący sportu powiązany jest z priorytetami programu Erasmus+ i zintegrowanym podejściem do edukacji obejmującym też nieformalne ścieżki nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie i formularze wniosków na stronie: http://www.ell.org.pl.
Termin nadsyłania formularzy upływa 5 maja 2014 roku.