Jak przeciwdziałać przedwczesnemu przerywaniu nauki?

Jak przeciwdziałać przedwczesnemu przerywaniu nauki? | Program Comenius

Aby młodzi ludzie kontynuowali naukę, potrzebne są również działania po stronie rynku pracy

Zbyt wiele młodych ludzi przerywa przedwcześnie naukę (w tym naukę zawodu). Takie osoby są jednak narażone na większe ryzyko długotrwałego bezrobocia, ubóstwa i przestępczości, przy czym koszty wczesnego przerwania nauki dla europejskiej gospodarki to obecnie 1,25% PKB.

Jednak zatrzymanie młodych ludzi w systemie kształcenia (zawodowego) jest zadaniem nie tylko dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego. Zależy również od kwestii związanych z szeroko pojętym rynkiem pracy i ochroną socjalną, takich jak polityka początkowego wynagrodzenia, udział pracodawców, dostęp do zawodów, postrzegana wartość kwalifikacji oraz oferta usług doradczych dla osób uczących się.

Najnowsza nota informacyjna opublikowana przez Cedefop Kontynuacja kształcenia (zawodowego) wśród młodzieży – co się sprawdza?analizuje złożone przyczyny wczesnego przerywania kształcenia zawodowego i przedstawia propozycje wariantów polityki, które mogą pomóc osobom przerywającym naukę w zdobyciu kwalifikacji.

Nota informacyjna jest dostępna w dziewięciu językach (hiszpańskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, litewskim, polskim i portugalskim) i w dwóch formatach (pdf lub e-book przystosowany do tabletów i smartfonów) pod następującym adresem: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22244.aspx

Pełne archiwum not informacyjnych znajduje się pod adresem: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx