Erasmus+: zaproszenie do składania wniosków oraz "Przewodnik po programie"

Erasmus+: zaproszenie do składania wniosków oraz "Przewodnik po programie" | Program Comenius

12 grudnia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała szczegółowy przewodnik po programie oraz zaproszenie do składania wniosków dla instytucji zainteresowanych udziałem w nowym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+.

W programie Erasmus+ osoby indywidualne nie mogą składać wniosków. Uprawnionymi do składania wniosków są instytucje i organizacje.

Aby pomóc beneficjentom przygotować na czas wnioski na rok 2014, których termin składania upływa w połowie marca 2014 r., Komisja Europejska przygotowała robocze wersje wniosków (dostępne w wersji angielskojęzycznej). Wnioski w wersji online (e-form) powinny być dostępne pod koniec stycznia 2014 r.

Więcej informacji na temat programu Erasmus + można znaleźć na polskiej stronie programu oraz na stronie Komisji Europejskiej.