Erasmus+ przedłużony termin składania wniosków w Konkursie 2014

Erasmus+ przedłużony termin składania wniosków w Konkursie 2014 | Program Comenius

W związku z utrudnieniami, w szczególności związanymi z portalem użytkownika URF, z jakimi w ostatnim czasie zetknęli się wnioskodawcy, termin składania wniosków decyzją Komisji Europejskiej został przedłużony do dnia 24 marca 2014 r., godz. 12:00 (czasu Brukselskiego). Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą obecnie nie istnieją żadne ograniczenia techniczne i mogą Państwo bez problemu aplikować do programu Erasmus+.

Powyższe przedłużenie dotyczy następujących działań:

  • KA108 – Accreditation of Higher Education Mobility Consortia
  • KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej
  • KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
  • KA103 – Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych
  • KA104 – Mobilność kadry edukacji dorosłych
  • KA105 – Wyjazdy zagraniczne młodzieży

Wnioski złożone od 17 marca po godz. 12.00 do 24 marca 2014 r. do godz. 12.00 (czasu brukselskiego) zostaną oznaczone jako „późne” (ang.late) w formularzach wniosków.

Niemniej wnioski z tym statusem zostaną rozpatrzone jako wnioski złożone w terminie.

Oficjalny komunikat Komisji Europejskiej.