Dobre praktyki w dziedzinie upowszechniania i wykorzystania rezultatów

Dobre praktyki w dziedzinie upowszechniania i wykorzystania rezultatów | Program Comenius

Publikacja prezentuje projekty - przykłady dobrych praktyk zrealizowane w krajach europejskich w ramach akcji centralnej KA4 - Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów.

Przykłady te mogą być źródłem inspiracji dla twórców projektów w ramach programu Erasmus+ na temat tego, jak upowszechniać i wykorzystywać rezultaty projektów edukacyjnych.

From Lifelong Learning Programme...to Erasmus+. Examples of good practice 2007 - 2011