Transfer innowacji

Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują sprawdzone za granicą pomysły pod kątem merytorycznym, językowym, kulturowym i prawnym oraz wdrażają je w kolejnych krajach, sektorach lub dla nowych grup odbiorców.

Krok po kroku

  • 2. Przemyśl sens projektu

    Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zastanów się nad sensem i celem projektu. Projekt powinien odpowiadać na realną potrzebę istniejącą w otoczeniu. Powinna ona być należycie zidentyfikowana i opisana. Realizacja projektu powinna przynieść określoną korzyść. Polecamy stosowanie rekomendowanej przez Komisję Europejską metody planowania i  zarządzania projektami PCM (Project Cycle Maanagement). Zachęcamy także do lektury naszego poradnika  „Jak powstaje projekt – od pomysłu do realizacji”.