Transfer innowacji

Projekty transferu innowacji to projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego.

W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują sprawdzone za granicą pomysły pod kątem merytorycznym, językowym, kulturowym i prawnym oraz wdrażają je w kolejnych krajach, sektorach lub dla nowych grup odbiorców.

Krok po kroku

  • 1. Przeczytaj dokładnie dokumentację konkursową

    Dokładnie zapoznaj się z zaproszeniem do składania wniosków, celami programu i jego priorytetami, szczegółowymi opisami akcji, tabelami stawek oraz listą wymaganych załączników i terminami. To podstawa przygotowania dobrego projektu, a co za tym idzie dobrego wniosku.