Projekty partnerskie

Projekty partnerskie umożliwiają organizacjom z różnych krajów współpracę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego.

Ich głównym zamierzeniem jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim.

W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, które są okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning).

Krok po kroku

  • 2. Znajdź odpowiednich partnerów

    Dobre partnerstwo to podstawa dobrego projektu. Partnerstwo musi zapewniać, że cele projektu zostaną zrealizowane, europejski wymiar projektu osiągnięty, a wypracowane rezultaty odpowiednio upowszechnione i wykorzystane. Partnerstwo zatem musi posiadać odpowiedni potencjał. Pamiętaj, że to przyszły beneficjent odpowiada - także finansowo - za działania partnerów w projekcie, dlatego wszelkie aspekty realizacji projektu muszą być przedyskutowane z partnerami.

    W projektach partnerskich partnerstwo musi składać się z co najmniej 3 instytucji z co najmniej 3 krajów uprawnionych do udziału w LLP. Dobierając partnerów, najlepiej korzystaj ze sprawdzonych kontaktów. Polecamy też korzystanie z naszych kompendiów, bazy partner-search oraz dofinansowania na udział w wizytach przygotowawczych i seminariach kontaktowych.