Projekty mobilności

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców.

Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Krok po kroku

  • 3. Znajdź odpowiednich partnerów

    Dobre partnerstwo to podstawa dobrego projektu. Od tego zależy, czy cele projektu zostaną zrealizowane. Pamiętaj, że to przyszły beneficjent odpowiada - także finansowo - za działania partnerów w projekcie. Wszelkie aspekty realizacji projektu muszą być przedyskutowane z partnerami, którzy w listach intencyjnych deklarują gotowość do podjęcia określonych zobowiązań. W projektach mobilności w partnerstwie musi uczestniczyć co najmniej jedna instytucja przyjmująca lub pośrednicząca z któregoś z krajów uprawnionych do udziału w LLP. Najlepiej korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Polecamy też korzystanie z naszych kompendiów, bazy partner-search oraz dofinansowania udziału w wizytach przygotowawczych i seminariach kontaktowych. Pamiętaj, że sprawdzenie wiarygodności partnera jest obowiązkiem beneficjenta!