Projekty mobilności

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców.

Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń).

Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Krok po kroku

  • 2. Przygotuj projekt

    Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, dokładnie przemyśl i przygotuj swój projekt. Projekt powinien odpowiadać na realną potrzebę istniejącą w otoczeniu. Powinna ona być należycie zidentyfikowana i opisana, a realizacja projektu powinna zmienić tę niekorzystną sytuację i przynieść określoną korzyść. Koniecznie trzeba przeanalizować problemy, ustalić cele projektu, zdefiniować jego rezultaty (zarówno miękkie, jak i twarde), zaplanować zadania do wykonania, harmonogram projektu oraz jego budżet. Nie zapomnij zaplanować działań niezbędnych do właściwego zarządzania i zapewnienia jakości (np. monitoring, ewaluacja), jak również odpowiedniego upowszechniania rezultatów. Polecamy nasz miniporadnik „Jak napisać projekt do programu Leonardo da Vinci?”