Projekty centralne

Projekty centralne to te, które są zarządzane na poziomie europejskim.

Mogą to być projekty tworzenia innowacji w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego, międzynarodowe sieci instytucji, stanowiące infrastrukturę wymiany wiedzy i doświadczeń w tym obszarze bądź inne działania służące upowszechnianiu i promowaniu celów i rezultatów projektów programu Leonardo da Vinci.

Zaliczają się do nich także działania międzysektorowe.

Ogólne informacje

Projekty centralne to możliwość realizowania działań, które nie mieszczą się w formule projektów mobilności, partnerskich i transferu innowacji, albo w ogóle w programie Leonardo da Vinci. Projekty centralne można realizować zarówno w ramach poszczególnych programów sektorowych (Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius, Grundtvig), jak i w ramach programu międzysektorowego (Transversal Programme).

Program międzysektorowy obejmuje przekrojowe działania wspierające tworzenie polityk edukacyjnych (KA1), naukę języków (KA2), rozwój nowych technologii w edukacji (KA3) oraz upowszechnianie rezultatów projektów LLP (KA4).

Wnioski na projekty centralne składane są do Agencji Wykonawczej w Brukseli: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.

Projekty centralne Leonardo da Vinci:

  • Projekty tworzenia innowacji
  • Europejskie sieci instytucji
  • Działania towarzyszące

Projekty centralne programu międzysektorowego:

  • Key Activity 1 (KA1) - współpraca i innowacje w zakresie polityk dotyczących uczenia się przez całe życie
  • Key Activity 2 (KA2) - nauka języków
  • Key Activity 3 (KA3) - wykorzystanie  technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji
  • Key Activity 4 (KA4) - upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów programu "Uczenie się przez całe życie"

Poza programem międzysektorowym działa też program Jean Monnet, który wspiera szerzenie wiedzy na temat integracji europejskiej na uczelniach całego świata.

Program LLP obejmuje także centralne akcje towarzyszące (sieci), jak: Eurydice, Europass, Euroguidance, NARIC, eTwinning, Bologna ExpertsECTS and Diploma Supplement Labels